Hidrat nedir?

Bir maddenin su molekülünü kimyasal olarak bağlı

tutması hali. Hidratın meydana gelmesi reaksiyonuna da hidratasyon denir. Bu reaksiyon tipinde su, madde ile bağlanırken bir bölünmeye uğramaz. Halbuki hidrolizde su bölünmeye uğrayarak reaksiyona girerhidrat

Hidratlar, iyonlarla (H + iyonu gibi), kovalent moleküllerle (H 2 SO 4 gibi) veya daha yaygın olarak iyonik tuzlarla (CuSO 4 gibi) teşekkül eder. Hidratların özellikleri komponentlerinkinden farklılıklar gösterir.

Mesela bakır sülfat beş su (CuSO 4 .5H 2 O) mavi renkli bir kristaldir. Halbuki susuz bakır sulfat (CuSO 4 )

renksizdir. Hidratlar fiziki olarak su varlığı göstermezler. Yani hidrate bir bileşik nemli gibi görünmez. Hidratlar, bir tuzun çözeltisi buharlaştırma işlemine tabi tutulurken teşekkül edebilirler. Fiziksel olarak mevcut olan su gittiğinde geriye kimyasal olarak bağlı olan hidrat suyu kalır. Hidratasyon veya dehidratasyon (bağlı suyun ayrılması) reaksiyonlarında kristal yapıda değişiklik de sözkonusudur.

Mesela susuz nikel sülfat (NiSO 4 ) kübik kristal yapıdayken yedi sulu nikel sülfat (NiSO 4 .7H 2 O) rombik

yapıdadır. Bir bileşiğin birden fazla hidrat şekli olabilir. Mesela bakır sülfatın 1 mol su, 3 mol su ve 5 mol su ihtiva eden hidratları vardır.

Sözlükte "hidrat" ne demek?

1. Bir cismin ya da bir çok su molekülüyle oluşturduğu bileşik.

Hidrat kelimesinin ingilizcesi

n. hydrate

--Reklam--